Χρήση ζεόλιθου στο σύστημα καθαρισμού αέρα καμπίνας του διεθνούς διαστημικού σταθμού ISS
Χρήση ζεόλιθου στο σύστημα καθαρισμού αέρα καμπίνας του διεθνούς διαστημικού σταθμού ISS

Σύμφωνα με δημοσίευση στην ιστοσελίδα της NASA, προβλέπεται η χρήση ζεόλιθου στο σύστημα καθαρισμού αέρα του διεθνούς διαστημικού σταθμού (ISS). Σε αυτό το σύστημα καθαρισμού αέρα (CDRA), το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια στην καμπίνα του πληρώματος, στο μέλλον θα χρησιμοποιείται ετερογενής κοκκομετρία ζεόλιθου για την απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα. Οι αέρας της καμπίνας περνά μέσα από ένα στρώμα ζεόλιθου, στο οποίο προσκολλώνται τα μόρια του νερού και του διοξειδίου του άνθρακα, ενώ όλα τα υπόλοιπα το διαπερνούν. Ο ζεόλιθος ενεργοποιείται ξανά αφού θερμανθεί και εκτεθεί σε συνθήκες κενού.

Παρόμοια συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε νοσοκομεία για κινητή παροχή οξυγόνου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ζεόλιθος λειτουργεί σαν ένας συμπυκνωτής οξυγόνου. Τα ζεολιθικά φίλτρα καθαρίζουν το άζωτο από τον αέρα και προσφέρουν υψηλής περιεκτικότητας οξυγόνο στον ασθενή. Η διαδικασία αυτή θεωρείται πιο ασφαλής από την τοποθέτηση φιαλών υψηλής πίεσης δίπλα από το κρεβάτι.

Παρόμοια άρθρα