Η δυνατότητα εφαρμογής του φυσικού ζεόλιθου στην επεξεργασία των απόνερων (The potential application of natural zeolite for greywater treatment)
Η δυνατότητα εφαρμογής του φυσικού ζεόλιθου στην επεξεργασία των απόνερων (The potential application of natural zeolite for greywater treatment)

Nurul Widiastutia*, Hongwei Wua,b, Ming Angb, Dong-ke Zhanga

aCentre for Fuels and Energy and bDepartment of Chemical Engineering, Curtin University of Technology, GPO Box U1987, WA 6845, Australia

Tel. +61 (8) 9266 1139; Fax +61 (8) 9266 1138; email: widiasn@optusnet.com.au

Abstract

Natural zeolites are good potential material for water and wastewater treatment. It is due to the advantages of low cost, ion-exchange and adsorption capability of the natural zeolites. It can also be modified and regenerated. This paper thus looks at efforts made in exploring the potential application of natural zeolites and modified natural zeolites in water and wastewater treatment especially for reducing or removing contaminants in greywater, a type of wastewater originated from bathrooms and laundries in household. The material to be reviewed in this paper includes (i) major greywater contaminants and (ii) the potential of natural zeolites for greywater treatment.

source: researchgate.net

Παρόμοια άρθρα