Ο ρόλος των φυσικών και συνθετικών ζεολίθων ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για την πρόληψη ή και τη θεραπεία ορισμένων ασθενειών των ζώων αγροκτήματος (The role of natural and synthetic zeolites as feed additives on the prevention and/or the treatment of certain farm animal diseases: A review)

Ο ρόλος των φυσικών και συνθετικών ζεολίθων ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για την πρόληψη ή και τη θεραπεία ορισμένων ασθενειών των ζώων αγροκτήματος (The role of natural and synthetic zeolites as feed additives on the prevention and/or the treatment of certain farm animal diseases: A review)

D. Papaioannou, P.D. Katsoulos, N. Panousis *, H. Karatzias Clinic of Productive Animal Medicine, School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, Greece Received 4 April 2005;…

Αξιολόγηση Οικολογικής κομπόστ και Ζεόλιθο στη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους για το Ντουμπάι στα πλαίσια του προγράμματος Βιώσιμη Πόλη (Evaluating Green Compost and Zeolite to Enhance Soil Quality for Dubai Sustainable City)

Αξιολόγηση Οικολογικής κομπόστ και Ζεόλιθο στη βελτίωση της ποιότητας του εδάφους για το Ντουμπάι στα πλαίσια του προγράμματος Βιώσιμη Πόλη (Evaluating Green Compost and Zeolite to Enhance Soil Quality for Dubai Sustainable City)

Language: English Thematic Areas: Natural Resources Management in Marginal Environments Problem Overview: In the United Arab Emirates, the soils are dominantly sandy and infertile and require frequent irrigation to maintain…

Διεθνές Συμπόσιο για τους ζεόλιθους και τα μικροπορώδη Κρύσταλλα 2015 – Οι πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα για το ζεόλιθο (International Symposium on Zeolites and Microporous Crystals 2015 – Recent advancements in zeolite research)

Διεθνές Συμπόσιο για τους ζεόλιθους και τα μικροπορώδη Κρύσταλλα 2015 – Οι πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα για το ζεόλιθο (International Symposium on Zeolites and Microporous Crystals 2015 – Recent advancements in zeolite research)

Article Synopsis The International Symposium on Zeolite and Microporous Crystals 2015 (ZMPC2015) was held at the Sapporo Convention Center, Japan, from 28th June to 2nd July 2015 and had 435...
Βιολογικά και θεραπευτικά αποτελέσματα για το ορθο-πυριτικό οξύ και μερικών ενώσεων ορθο-πυριτικού οξέως δημιουργούν νέες προοπτικές για θεραπεία (Biological and therapeutic effects of ortho-silicic acid and some ortho-silicic acid-releasing compounds: New perspectives for therapy)

Βιολογικά και θεραπευτικά αποτελέσματα για το ορθο-πυριτικό οξύ και μερικών ενώσεων ορθο-πυριτικού οξέως δημιουργούν νέες προοπτικές για θεραπεία (Biological and therapeutic effects of ortho-silicic acid and some ortho-silicic acid-releasing compounds: New perspectives for therapy)

Abstract Silicon (Si) is the most abundant element present in the Earth's crust besides oxygen. However, the exact biological roles of silicon remain unknown. Moreover, the ortho-silicic acid (H4SiO4), as...
Μια γενική μέθοδος για την ενσωμάτωση Αλουμινίου σε Ζεόλιθους υψηλής περιεκτικότητας σε πυρίτιο με χρήση Φθοριούχου μέσου  (General Method for Aluminum Incorporation into High-silica Zeolites Prepared in Fluoride Media)

Μια γενική μέθοδος για την ενσωμάτωση Αλουμινίου σε Ζεόλιθους υψηλής περιεκτικότητας σε πυρίτιο με χρήση Φθοριούχου μέσου (General Method for Aluminum Incorporation into High-silica Zeolites Prepared in Fluoride Media)

Takahiko Moteki and Raul F. Lobo Chem. Mater., Just Accepted Manuscript DOI: 10.1021/acs.chemmater.5b04439 Publication Date (Web): December 17, 2015 Copyright © 2015 American Chemical Society Abstract The fluoride method of…

Τρισδιάστατη Μελέτη της μορφολογίας και Δυναμικής των πυρήνων του Ζεόλιθου (3D Study of the Morphology and Dynamics of Zeolite Nucleation)

Τρισδιάστατη Μελέτη της μορφολογίας και Δυναμικής των πυρήνων του Ζεόλιθου (3D Study of the Morphology and Dynamics of Zeolite Nucleation)

Dr. Georgian Melinte, Dr. Veselina Georgieva, Dr. Marie-Anne Springuel-Huet, Dr. Andreï Nossov, Prof. Ovidiu Ersen, Dr. Flavien Guenneau, Prof. Antoine Gedeon, Dr. Ana Palčić, Dr. Krassimir N. Bozhilov, Dr. Cuong Pham-Huu, Prof. Shilun Qiu, Dr. Svetlana Mintova, Dr. Valentin Valtchev First published: 27…

Σύνθεση ζεολίθων Na-Α από φυσικό και θερμικά ενεργοποιημένο αιγυπτιακό καολινίτη: χαρακτηρισμός και ανταγωνιστική προσρόφηση των ιόντων χαλκού από υδατικά διαλύματα (Synthesis of Na-A zeolites from natural and thermally activated egyptian kaolinite: characterization and competitive adsorption of copper ions from aqueous solutions)

Σύνθεση ζεολίθων Na-Α από φυσικό και θερμικά ενεργοποιημένο αιγυπτιακό καολινίτη: χαρακτηρισμός και ανταγωνιστική προσρόφηση των ιόντων χαλκού από υδατικά διαλύματα (Synthesis of Na-A zeolites from natural and thermally activated egyptian kaolinite: characterization and competitive adsorption of copper ions from aqueous solutions)

Mostafa Ragab Abd El Wahab, Moaa Korany Seliem, Essam Abd El Rahman Mohamed, Ali Quarny seliem, Mohamed Gad Shahien Abstract In this study, we prepared hydrated and dehydrated Na-zeolites under…

Ενίσχυση κλινοπτιλόλιθου: τεχνητά ενισχυμένος αργιλοπυριτικός ζεόλιθος μειώνει τα συμπτώματα που σχετίζονται με ενδοσκοπικά αρνητική νόσο γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα που προκαλούνται από γαστρίτιδα (Potentiated clinoptilolite: artificially enhanced aluminosilicate reduces symptoms associated with endoscopically negative gastroesophageal reflux disease and nonsteroidal anti-inflammatory drug induced gastritis)

Ενίσχυση κλινοπτιλόλιθου: τεχνητά ενισχυμένος αργιλοπυριτικός ζεόλιθος μειώνει τα συμπτώματα που σχετίζονται με ενδοσκοπικά αρνητική νόσο γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα που προκαλούνται από γαστρίτιδα (Potentiated clinoptilolite: artificially enhanced aluminosilicate reduces symptoms associated with endoscopically negative gastroesophageal reflux disease and nonsteroidal anti-inflammatory drug induced gastritis)

Wilna Potgieter, Caroline Selma Samuels, and Jacques Renè Snyman Department of Pharmacology, School of Medicine, Faculty of Health Sciences, University of Pretoria, Pretoria, Gauteng, South Africa Correspondence: Jacques Renè Snyman,…

Άργιλοι ως συμπληρώματα διατροφής για χοίρους: Μια αναθεώρηση (Clays as dietary supplements for swine: A review)

Άργιλοι ως συμπληρώματα διατροφής για χοίρους: Μια αναθεώρηση (Clays as dietary supplements for swine: A review)

Mohana Devi Subramaniam and In Ho Kim Journal of Animal Science and Biotechnology20156:38 DOI: 10.1186/s40104-015-0037-9 ©  Subramaniam and Kim. 2015 Abstract Clays are crystalline, hydrated aluminosilicate molecules composed of alkali and alkaline earth cations along with small amounts of…